نشانی: شهریار ، میدان نماز به سمت کرج
 

منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما هستیم


   

   
  ردیفنشانیتلفن
  برگرینو - شعبه 1شهریار میدان نماز به سمت کرج تقاطع اول021 65270054
  برگرینو - شعبه 2جنت آباد جنوبی پاساژ سمرقند021 44465107
  برگرینو - شعبه 3کرج - گوهردشت026 34472650
  برگرینو - شعبه 4پــونک021 44402434
  برگرینو - شعبه 5کرج- عظیمیه بین میدان مهران و میدان اسبی026 32526600
   
  سایت برگرینو - تصویر فوتر